Hånd­bold

BT - - TV -

Cre­men af cre­men kom­mer til Dan­mark, når Mik­kel Han­sen, Hen­rik Møl­l­gaard, Ni­ko­la Ka­ra­batic og de øv­ri­ge ver­dens­stjer­ner fra Pa­ris SG ga­e­ster Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let. De fran­ske ga­e­ster er kla­re fa­vo­rit­ter, men hjem­me i Her­ning kan midtjy­der­ne over­ra­ske, hvis de spil­ler op til de­res al­ler­bed­ste. DR1: 16.35

17-åri­ge Jep­pe drøm­mer om at bli­ve ba­sket­ball­spil­ler i USA, men får an­det at ta­en­ke på, da han fo­rel­sker sig i gym­na­siets nye pi­ge, den smuk­ke og mysti­ske Ce­ci­lie. Han in­vi­te­rer hen­de i bi­o­gra­fen, og in­den la­en­ge er de to ka­e­re­ster. Men de­res ka­er­lig­hed er på lånt tid, for Ce­ci­lie li­der af en al­vor­lig syg­dom. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.