Bed­rag

BT - - TV -

Mads og Alf ved, at kon­kurs-svin­de­len i Nova Bank tra­ek­ker trå­de helt op til be­sty­rel­ses­for­man­den, hr. Chri­sten­sen, men Chri­sten­sen er glat som en ål. De fin­der imid­ler­tid en vej til at kom­me helt ta­et på Chri­sten­sens me­to­der, da de kom­mer på spo­ret af hans gam­le svin­del-part­ner. Ni­cky bed­ra­ger Li­na med Sven­ske­rens smuk­ke dat­ter. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.