DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Duo­en Phla­ke fra Albertslund spil­le­de de­res før­ste of­fi­ci­el­le kon­cert til Di­stor­tion sid­ste år på Nør­re­bro, og si­den er det kun gå­et fremad.

Phla­ke har si­den da spil­let på blandt an­det årets Roskil­de Festi­val, Nort­hSi­de og Smuk Fest, og står bag sto­re hits som »An­gel Zoo« og »Preg­nant«.

Nu står de så og­så for­an en for­nem ha­e­der, hvis man spør­ger Dan­ske Spil. Phla­ke er nem­lig kla­re fa­vo­rit­ter til at lø­be med den pre­sti­ge­fyld­te »P3 Pri­sen«, der ud­de­les i mor­gen af­ten. De gi­ver blot od­ds 1,80 på at lø­be med tit­len, mens den na­er­me­ste ri­val Alex Var­gas står i fi­re gan­ge pen­ge­ne.

»Phla­ke har med de to monster­hits »An­gel Zoo« og »Preg­nant« la­vet to af de stør­ste hits i år, hvil­ket i vo­res op­tik gør dem fa­vo­rit­ter til at vin­de den for­nem­me P3 Pris,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.