1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re pa­en mo­ti­va­tions­for­skel i den­ne kamp. Hol­ba­ek er sik­re på en plads i nedryk­nings­spil­let, og da Hvi­d­ov­re med stor sand­syn­lig­hed kom­mer i op­ryk­nings­spil­let, er kam­pen ta­et på uden be­tyd­ning for Hol­ba­ek. Der­for kan man godt fo­re­stil­le sig, at de al­le­re­de nu kig­ger mod po­kal­kam­pen ons­dag mod AGF, og i for­vej­en er for­men dår­lig med fem ne­der­lag på stri­be. Hvi­d­ov­re der­i­mod skal ger­ne li­ge bru­ge en sejr me­re for at va­e­re helt sik­re på at kom­me i op­ryk­nings­spil­let, og kan der­for ik­ke ta­ge let på kam­pen. Der­for lig­ner det et sik­kert 1-tal.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.