1 ,98

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sil­ke­borg fik den fi­ne sti­me af ube­sej­re­de kam­pe brudt i Par­ken, men det si­ger me­re om FCK’s styr­ke, end at Sil­ke­borg skul­le va­e­re gå­et i stå. Her kom­mer der en kamp, der bur­de pas­se dem godt. Vi­borg har det ik­ke godt med selv at skul­le ska­be spil­let, og hjem­me har man da og­så blot vun­det én af syv kam­pe i den­ne sa­e­son. Det er og­så et mi­nus, at Ge­or­ge Fo­chi­ve er i ka­ran­ta­e­ne, hvor Sil­ke­borg før FCK-kam­pen hav­de fem kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag og klar spil­le­ma­es­sig frem­gang. I det lys er det sva­ert at se, at Vi­borg skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter. Spil X2.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.