3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På pa­pi­ret fik HSV et godt re­sul­tat se­ne­st med en må­l­løs kamp i Mön­cheng­lad­bach, men de var spil­let af ba­nen og var me­get hel­di­ge med et po­int - blandt an­det bra­end­te Mön­cheng­lad­bach to straf­fes­park. Det er me­get få hold, som HSV for ti­den kan ba­e­re en fa­vo­rit­sta­tus imod, og Frank­furt er ik­ke et af dem. Ga­ester­ne le­ve­re­de en flot pra­e­sta­tion se­ne­st, da det blev til uaf­gjort mod Bay­ern Mün­chen og har set no­get sta­er­ke­re ud end HSV så langt i sa­e­so­nen - beg­ge hold har i øv­rigt en stam­spil­ler i ka­ran­ta­e­ne. Fin va­er­di på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.