KIR­STEN ERLENDSSON Jour­na­list

BT - - TV-GUIDE -

Om he­ste og ma­end

Det er en prisva­er­dig op­le­vel­se at mø­de Islands før­ste de­mo­kra­tisk valg­te kvin­de­li­ge pra­esi­dent og bag­ef­ter få et ind­tryk af hen­des smuk­ke, men og­så stor­slå­e­de na­tur og land. DR K har ryd­det af­ten­fla­den til tid­li­ge­re pra­esi­dent Vig­dis og en tur på he­ste­ryyg på kryds og tva­ers af Island på film. Jeg gla­e­der mig til at se den pris­be­løn­ne­de ko­me­die ’Om he­ste og ma­end’, der har vun­det blandt an­det Nor­disk Rå­ds Film­pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.