Bed­rag

BT - - TV-GUIDE -

Mads og Alf ved, at kon­kurs-svin­de­len i Nova Bank tra­ek­ker trå­de helt op til be­sty­rel­ses-for­man­den hr. Chri­sten­sen, men Chri­sten­sen er glat som en ål.

De fin­der imid­ler­tid en vej til at kom­me helt ta­et på Chri­sten­sens me­to­der. Ni­cky bed­ra­ger Li­na med sven­ske­rens smuk­ke dat­ter. Af­fa­e­ren brin­ger ham på kant med Bim­se, men Ni­cky får snart me­get stør­re ting at be­kym­re sig om. Aman­da og Clau­dia ind­ser, at de­res ene­ste ud­vej for at und­gå, at Nova over­ta­ger Absa­lon... er at fin­de en an­den kø­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.