Ska­en­des

BT - - TV-GUIDE -

I Hol­sted i Søn­derjyl­land ska­en­des Sid­sel på 24 og 30-åri­ge Mor­ten kon­stant.

Hun er tra­et af at age­re mor for sin ka­e­re­ste, for­di han er ude af stand til at ta­ge an­svar for øko­no­mi, hjem og hel­bred. Mor­ten har tid­li­ge­re va­e­ret al­vor­ligt syg med blod­prop­per i lun­ger­ne, men trods utal­li­ge bøn­ner fra bå­de fa­mi­li­en og Sid­sel, har han hidtil na­eg­tet at stop­pe med at ry­ge. For at få råd til sit og Mor­tens for­brug, har Sid­sel op­ta­get stri­be­vis af lån og købt ting på af­be­ta­ling. Sid­sel har end­da få­et sin mor til at kø­be på af­be­ta­ling for hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.