D

BT - - NYHEDER -

Det pri­ma­e­re an­svar lig­ger hos Mor­ten, der har va­e­ret pra­esi­dent og dag­ligt har stå­et for tin­ge­ne, og hos mig, der nu er grup­pe­for­mand, og som har va­e­ret kas­se­rer – det er os, der har va­e­ret mest in­de i de her sa­ger 144.589,75 kr. Tryk og genop­tryk af Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts bog ’Dag­bog fra EU – om EU’s spild af di­ne pen­ge’ Tur til Frank­rig med bl.a. for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen (V) Ca. 15.000 kr. Tur til Frank­rig med Mo­gens Cam­re.

Ju­le­kort fra Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt til ud­de­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.