Dan­ske kir­ker rin­ger ik­ke for Alep­po

BT - - NYHEDER -

I Nor­ge og fle­re an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de bli­ver der søn­dag klok­ken 13 rin­get med kir­ke­klok­ker­ne i so­li­da­ri­tet med of­re­ne for kri­gen i Sy­ri­en.

Men ini­ti­a­ti­vet føl­ges ik­ke af en lig­nen­de op­for­dring fra den dan­ske fol­kekir­ke.

»Det er et fint ini­ti­a­tiv, men det er ik­ke vo­res plan at op­for­dre til en spe­ci­el klok­ke­ring­ning,« si­ger Mo­gens Mo­gen­sen, for­mand for Fol­kekir­kens Mel­lem­kir­ke­li­ge Råd.

Klok­ke­ring­nin­gen søn­dag ud­sprin­ger af et ini­ti­a­tiv fra kir­ken i Fin­land un­der over­skrif­ten #BellsForAlep­po.

På hjem­mesi­den bellsforalep­po.org kan man se, at en ra­ek­ke kir­ker i Eu­ro­pa til­slut­ter sig op­for­drin­gen. Men end­nu in­gen dan­ske kir­ker er med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.