Rø­ver køb­te den for­ker­te mo­tor­cy­kel

BT - - NYHEDER -

En 19-årig mand mista­enkt for bank­rø­ve­ri fra den ame­ri­kan­ske del­stat Ar­kansas tro­e­de, at han hav­de en ge­ni­al plan. Men alt gik ik­ke, som det skul­le. Ef­ter an­gi­ve­ligt at ha­ve frarø­vet en bank i Eu­re­ka Springs om­kring 25.000 kro­ner tog han en taxi 65 ki­lo­me­ter til by­en Ben­ton. Her hav­de han på for­hånd la­vet en af­ta­le om at kø­be en brugt mo­tor­cy­kel. Desva­er­re for rø­ve­ren var sa­el­ge­ren po­li­ti­be­tjent, og han stod klar i fuld uni­form, da den 19-åri­ge nå­e­de frem, skri­ver Reu­ters. Der­med fik man­dens flugt en brat af­slut­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.