Sy­da­me­ri­kan­ske frø­er i mas­se­død

BT - - NYHEDER -

Fle­re end 10.000 tru­e­de frø­er er ble­vet fun­det dø­de ved Ti­ti­ca­ca-sø­en på gra­en­sen mel­lem de sy­da­me­ri­kan­ske lan­de Peru og Bo­li­via iføl­ge net­me­di­et Huf­fing­ton Post. Det står ik­ke klart, hvor­for så man­ge af de sta­er­kt tru­e­de frø­er fly­der dø­de rundt i sø­en, men mil­jøak­ti­vi­ster sky­der skyl­den på mas­siv foru­re­ning. Bo­li­via og Peru un­der­skrev i ja­nu­ar en af­ta­le til 500 mil­li­o­ner dol­lar om at få ren­gjort sø­en i An­des­b­jer­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.