Bo­fa­el­ler på tva­ers af

Bre­xit ko­ster kna­ster og ska­ber KitKat-pa­nik

BT - - NYHEDER -

Det bli­ver dej­ligt at få hen­de til­ba­ge sam­men med Emil. Og så er det og­så rart, at der er no­gen til at la­ve mad for mig igen Tesco i pro­test mod pris­stig­nin­gen holdt op med at kø­be det, og der var frygt for, at de kun­ne lø­be helt tør. Tesco og Unile­ver kom si­den til enig­hed, om­end hvor­dan er ukendt. De fryg­te­de pris­stig­nin­ger på helt al­min­de­li­ge fø­de­va­re­pro­duk­ter er i fo­kus, for­di spe­ci­elt bri­ter med la­ve ind­kom­ster bli­ver ramt. De bru­ger en stør­re an­del af de­res dis­po­nib­le ind­komst på fø­de­va­rer, og der­for vil pris­stig­nin­ger be­ty­de me­re for dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.