Skizof­ren mand skal hen­ret­tes

BT - - NYHEDER -

Skizof­re­ni er ik­ke en psy­kisk syg­dom, der kan be­grun­de, at man und­la­der at hen­ret­te en døds­dømt. Det har Paki­stans hø­jeste­ret slå­et fast.

Den prin­ci­pi­el­le sag be­ty­der, at en fa­engs­let 50-årig mand der­med kan bli­ve hen­ret­tet for dra­bet på en pra­e­di­kant.

I ok­to­ber af­vi­ste dom­sto­len en an­ke fra Imad Ali, som iføl­ge sin ad­vo­kat Sa­rah Bilal har va­e­ret di­ag­no­sti­ce­ret med pa­ra­noid skizof­re­ni si­den 2002.

Imad Ali skul­le iføl­ge pla­nen va­e­re ha­engt 20. sep­tem­ber i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.