Omar Marzouk: Hold jer va­ek

BT - - NYHEDER -

Det har nu få­et den 43-åri­ge ko­mi­ker til at re­a­ge­re på bre­vets ind­hold i en be­sked delt på Fa­ce­book, ret­tet mod ved­kom­men­de bag bre­vet.

»Om jeg er dansk el­ler ej, er ik­ke vig­tigt for mig. Det her er mit hjem – hvis jeg flyt­ter, så rej­ser jeg ik­ke hjem. Jeg for­la­der mit hjem­land. Mit dan­ske ord­s­prog til dig er: Nog­le byg­ger la­e­hegn, mens an­dre byg­ger vind­møl­ler,« skri­ver Marzouk, som op­for­drer brevskri­ve­ren til ik­ke at un­der­skri­ve sig ano­nymt. Sum­men af bulls­hit Omar Marzouk for­tal­te ef­ter­føl­gen­de Ek­stra Bla­det, at han over­ve­jer at po­li­ti­an­mel­de epi­so­den i hjem­met.

»Jeg var ne­de i ka­el­de­ren, da jeg plud­se­lig hør­te no­get oven­på. Jeg tro­e­de, at det var min svo­ger, men da jeg kom­mer op, så står der to frem­me­de ma­end i mit hjem. Jeg spør­ger, hvad fan­den de vil, men de kig­ger ba­re på mig og ta­ger flug­ten,« sag­de Marzouk til avi­sen og fort­sat­te:

»Det er jo et harm­løst brev, men det er ba­re sum­men af bulls­hit, som man bli­ver tra­et af. Men i dag (tors­dag, red.) kom det for ta­et på. Det er ik­ke i or­den, når folk duk­ker op på min adres­se. Hold jer va­ek fra mi­ne un­ger.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.