Po­li­ti an­hol­der ter­r­or­mista­enkt te­e­na­ger

BT - - NYHEDER -

Bri­tisk po­li­ti har an­holdt en te­e­na­ger, der mista­en­kes for over­tra­e­del­se af ter­r­or­loven.

An­hol­del­sen kom­mer, ef­ter at po­li­ti­et tors­dag fandt en mista­en­ke­lig gen­stand i et un­der­grund­stog i Lon­don.

Be­tjen­te­ne brug­te en strøm­pi­stol un­der an­hol­del­sen af den 19-åri­ge i det nord­li­ge Lon­don. Umid­del­bart le­der po­li­ti­et ik­ke ef­ter an­dre mista­enk­te i sa­gen.

Den mista­en­ke­li­ge gen­stand, som eks­per­ter sta­dig er ved at un­der­sø­ge, blev tors­dag for­mid­dag fun­det i et tog på sta­tio­nen North Gre­enwich. Den lig­ger ta­et på kon­certa­re­na­en O2.

Bom­be­eks­per­ter fo­re­tog en kon­trol­le­ret spra­eng­ning af den mista­en­ke­li­ge gen­stand. Ef­ter­føl­gen­de var un­der­grunds­linj­en Ju­bilee, som North Gre­enwi­ch­sta­tio­nen lig­ger på, del­vist luk­ket ned i me­re end fi­re ti­mer. Det med­før­te mas­si­ve for­sin­kel­ser på ru­ten he­le tors­dag ef­ter­mid­dag og tid­lig af­ten.

Det var per­so­na­le i un­der­grunds­ba­nen, der slog alarm om den mista­en­ke­li­ge gen­stand. Si­den har Lon­dons an­ti­ter­r­oren­hed åb­net en ef­ter­forsk­ning af sa­gen.

Der er end­nu in­gen op­lys­nin­ger om, hvor­for po­li­ti­et be­trag­ter sa­gen som en ter­r­or­sag. Der er og­så uklart, hvil­ken gen­stand der er ta­le om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.