Nis­san kø­ber ind i Mitsu­bis­hi

BT - - BILER -

Nis­san har net­op købt 34 pro­cent af ak­tier­ne i Mitsu­bis­hi Mo­tors (MMC) og er der­med ble­vet fir­ma­ets ho­ve­d­ak­tio­na­er. Med kø­bet bli­ver MMC en del af den glo­ba­le al­li­an­ce med Nis­san og Re­nault, og al­li­an­cen er nu i top tre blandt ver­dens au­to­mo­bil­virk­som­he­der med et salg på 10 mil­li­o­ner bi­ler i 2016. Kø­bet skal fremad­ret­tet sik­re bed­re ind­køb, lo­ka­li­se­ring, pro­duk­tion samt fa­el­les plat­for­m­ud­nyt­tel­se og -tek­no­lo­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.