Fru­stre­ren­de

BT - - SPORTEN -

om­ta­le det som en kri­se. I hvert fald ik­ke på ba­nen.

»Folk snak­ker om AaBs mi­nik­ri­se. Jeg kan ik­ke se no­gen kri­se hos os. Ik­ke spil­le­ma­es­sigt. Jeg kan godt se, at re­sul­tat­ma­es­sigt har vi en kri­se i øje­blik­ket. For mig er det vig­ti­ge kam­pe­ne og pra­e­sta­tio­ner­ne, og i LØRDAG 22. OK­TO­BER 2016 dag spil­ler vi rigtig godt,« si­ger AaBtra­e­ne­ren. Vil sta­dig i top seks FC Nord­s­ja­el­land kom for­an i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg ved klub­bens top­sco­rer, Marcus Ing­vart­sen, ef­ter et for­nemt kon­traan­greb og et frem­ran­gen­de ho­ved­stød fra den un­ge an­gri­ber.

Med et lil­le kvar­ter igen kom AaB igen­nem i høj­re si­de, hvor for­svars­spil­le­ren Jo­akim Ma­e­h­le hav­de sne­get sig med frem. Han modt­og bol­den i en spids vin­kel til må­let, men det for­hin­dre­de ham ik­ke i at ban­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.