Få po­int

BT - - SUPER LIGA -

bol­den ind til 1-1. Det uaf­gjor­te re­sul­tat flyt­ter AaB op på en fo­re­lø­big sy­ven­de­plads, hvor­for de, trods den dår­li­ge sti­me, fort­sat er fint med i kam­pen om top seks. Og der bli­ver sta­dig kig­get mod slut­spil­let, selv om det po­int­ma­es­sigt kni­ber i Nord­jyl­land.

»I øje­blik­ket er det vig­tigt at ta­ge det fra kamp til kamp, så vi kig­ger ik­ke så me­get på ta­bel­len. Kan man få en po­si­tiv sti­me, kan man og­så hur­tigt hen­te ind på de an­dre. Top seks er sta­dig målsa­et­nin­gen, som vi ar­bej­der ef­ter. I øje­blik­ket ka­em­per vi med at nå derop, og det er vo­res mål. Men det er først in­ter­es­sant, når slut­nin­gen na­er­mer sig.«

Nej, ik­ke kun. Men vi kan jo kig­ge på den pra­e­sta­tion, vi le­ve­rer, så tror jeg og­så, vi får po­int,« si­ger Lars Søn­der­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.