Gi­gan­tisk fri­købs­klau­sul på Ney­mar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den bra­si­li­an­ske fod­bold­stjer­ne Ney­mar har for­la­en­get med FC Bar­ce­lo­na frem til 2021. Det be­kra­ef­te­de den span­ske stor­klub i går.

I kon­trak­ten er der iføl­ge klub­ben ble­vet ind­skre­vet en mar­kant fri­købs­klau­sul.

Hvis en klub øn­sker at kø­be 24-åri­ge Ney­mar fri af Bar­ce­lo­na i det før­ste kon­trak­tår, skal den ryste op med 200 mio. eu­ro (1,49 mia. kr.). Der­ef­ter øges fri­købs­sum­men fra sa­e­son til sa­e­son. I kon­trakt­pe­ri­o­dens tre sid­ste år ly­der fri­købs­klau­su­len på 250 mio. eu­ro (1,86 mia. kr.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.