DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er af­gø­rel­sens ti­me for den dan­ske spe­edway­kø­rer Ni­elsKri­sti­an Iver­sen.

Her til for­mid­dag er det tid til sa­e­so­nens sid­ste grand­prix, som kø­res i Au­stra­li­en, og Iver­sen lig­ger i den sam­le­de VM-stil­ling num­mer ni – li­ge uden for top ot­te, som gi­ver di­rek­te kva­li­fi­ka­tion til na­e­ste sa­e­sons VM-se­rie.

Skal man tro od­ds­sa­et­ter­ne fra Dan­ske Spil, må den dan­ske spe­edway­kø­rer se langt ef­ter en sam­let pla­ce­ring i top ot­te. Så­le­des får man blot od­ds 1,55 på, at han en­der uden­for det fi­ne sel­skab, mens der er od­ds 2,10 på det mod­sat­te.

Dan­ske­ren kom­mer da og­så ind til Au­stra­li­ens GP med mas­ser af selv­til­lid. Han vandt Po­lens Grand Prix i be­gyn­del­sen af ok­to­ber, men det får ik­ke od­ds­sa­et­ter­ne til at tro på ham for al­vor. Når han ik­ke top ot­te, skal han hå­be på et wildcard til den kom­men­de sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.