1 ,69

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Swan­sea valg­te at fy­re ma­na­ge­ren og an­sa­et­te Bob Brad­ley i ste­det, men det aen­drer ik­ke ved, at man har en svag trup, som nemt kan en­de med at ryk­ke ud af Pre­mi­er Le­ague. Wat­ford har til gen­ga­eld gjort det over for­vent­ning. Den ru­ti­ne­re­de tra­e­ner Wal­ter Ma­zzar­ri har få­et sat skik på hol­det, og ud over ne­der­la­get i Burn­ley har man blot tabt til Ar­se­nal og Chel­sea. Et tra­e­ner­skif­te kan fra tid til an­den gi­ve en ef­fekt, hvil­ket er fa­re­mo­men­tet ved det­te spil, men når Swan­seas trup ba­re ik­ke er bed­re, er det sva­ert at se den sto­re ef­fekt kom­me. X2 prø­ves.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.