2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var no­get af en over­ra­skel­se, at Vej­gaard ryk­ke­de op i 2. di­vi­sion, men ef­ter en til­vaen­nings­pe­ri­o­de er man be­gyndt at le­ve­re gan­ske pa­ent og slog blandt an­det Jam­mer­bugt i den seneste hjem­me­kamp. Nu ga­el­der det så Od­der, og det er langt fra umu­ligt, at Vej­gaard kan hen­te po­int i den kamp. Od­ders form er nem­lig ik­ke den bed­ste og sej­ren mod Jam­mer­bugt var så­le­des den før­ste i seks kam­pe. Vej­gaard kun­ne end­da spa­re kra­ef­ter i sid­ste uges li­ge­gyl­di­ge kamp mod Bra­brand, så alt an­det li­ge er be­ta­lin­gen flot på, at Vej­gaard hen­ter po­int i dag.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.