UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Plat­form: Pris:

TrygFon­den Hjer­testart. Kra­e­ver mindt iOS 4.3 Gra­tis. Hvert år får om­kring 3.500 men­ne­sker i Dan­mark hjer­te­stop. Når det sker uden for et ho­spi­tal, tra­e­der vid­ner i me­re end 65 pct. af til­fa­el­de­ne til med hja­elp. Rundt om i lan­det er fle­re end 13.500 hjer­testar­te­re op­stil­let. De kan red­de liv i en nød­si­tu­a­tion, men hvor er hjer­testar­ter­ne, når man har brug for dem? Down­lo­ad Tryg­fon­dens Hjer­testarts app så kan du al­tid fin­de vej til

den na­er­me­ste liv­red­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.