De dy­re børn

BT - - PAS PÅ DINE PENGE - 90 pct. 3 pct. 84 pct. 72 pct.

af de dan­ske børn mel­lem 6-17 år ejer eg­ne elek­tro­ni­ske en­he­der. af al­le dan­ske børn i al­de­ren 6-17 år (el­ler 24.000) har en lil­le, en­kel og bil­lig mo­bil­te­le­fon. (el­ler 677.000) har en dyr smartp­ho­ne. af børn mel­lem 6-17 år ejer to el­ler fle­re elek­tro­ni­ske en­he­der. Hver fem­te fora­el­der har ik­ke styr på, hvor man­ge pen­ge de bru­ger på an­skaf­fel­se og drift af bør­ne­nes elek­tro­nik. Re­sten un­der­vur­de­rer ud­gif­ter­ne. Fora­el­dre med høj ind­komst bru­ger dob­belt så man­ge pen­ge på elek­tro­nik til de­res børn som fora­el­dre med lav ind­komst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.