Så­dan går du bedst

BT - - TEMA -

• Løft bryst­be­net, så din kro­ps­hold­ning er rank. • Sving ar­me­ne, så di­ne ha­en­der når op i bryst­høj­de, når ar­me­ne svin­ges frem. • Tra­ek al­bu­en godt bag­ud, når ar­men svin­ges til­ba­ge. • Ro­tér i rygsøj­len. Kig ned på dit bryst og tjek, om du ro­te­rer. Du skal kun­ne se, at høj­re si­de af bryst­kas­sen be­va­e­ges fremad, når høj­re arm svin­ges frem og om­vendt. • Vis fod­så­ler­ne. Sa­et af med fød­der­ne, så den, der går bag­ved, kan se he­le din fod­sål, hver gang du ta­ger et skridt. • Gå med lidt stør­re skridt, end du fø­ler na­tur­ligt. Man­ge har en ten­dens til at gå med små skridt. Jo min­dre skridt, des min­dre bru­ger du bal­der­ne og får ik­ke op­ti­mal tra­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.