Chri­sti­an Vang

BT - - 180° -

• 34 år. • Bor i Rø­d­ov­re. • Ar­bej­der som gra­fi­ker og la­ver des­u­den bør­ne­bø­ger og teg­ne­se­ri­er. • Fun­ge­rer som co­ach og hja­el­per an­dre over­va­eg­ti­ge til at kom­me i gang med at ta­be sig. • Har va­e­ret over­va­eg­tig si­den barn­dom­men, men han har i dag tabt over 70 ki­lo ved hja­elp af tra­e­ning og ko­st­om­la­eg­ning. • Med si­ne 180 cm og en va­egt om­kring 105 ki­lo bli­ver han fort­sat be­teg­net som fed, hvis man ud­reg­ner hans BMI. Følg ham på in­s­ta­gram. com/chri­sti­an­vang/ el­ler på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.