19 per­so­ner dra­ebt i he­li­kop­ter­styrt i Rusland

BT - - NYHEDER -

19 per­so­ner har mi­stet li­vet i et he­li­kop­ter­styrt i Rusland, skri­ver det rus­si­ske nyheds­bu­reau Tass nat­ten til lør­dag dansk tid.

He­li­kop­te­ren styr­te­de i for­bin­del­se med en lan­ding på Ya­mal-halvø­en i Si­bi­ri­en.

»Red­nings­folk, der er an­kom­met til ste­det, er kom­met ind i den øde­lag­te he­li­kop­ter, hvor de fandt tre per­so­ner i kri­tisk til­stand. Iføl­ge de fo­re­lø­bi­ge op­lys­nin­ger blev 19 an­dre per­so­ner dra­ebt,« si­ger en kil­de fra de lo­ka­le myn­dig­he­der til Tass.

En af de over­le­ven­de er ble­vet flø­jet til be­hand­ling på et ho­spi­tal, mens de to an­dre kva­e­ste­de mod­ta­ger be­hand­ling på ste­det.

Den nedstyr­te­de he­li­kop­ter er af ty­pen Mi-8. År­sa­gen til styr­tet ken­des end­nu ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.