E vo­res vå­ben’

BT - - NYHEDER -

om de ’kor­rup­te me­di­er’.

»Men jeg er ik­ke ban­ge for at ar­gu­men­te­re for min stem­me. Hil­lary Cl­in­ton er en for­bry­der, der al­drig skul­le ha­ve haft lov til at stil­le op. Og selv­om Do­nald Trump ik­ke er no­gen dren­ge­spej­der, så er han klart man­den til job­bet.«

Det ame­ri­kan­ske valg fin­der sted 8. novem­ber, og må­ske kan det gå hen at bli­ve en gy­ser. Iføl­ge en må­ling fre­dag fra Reu­ters skrum­per Cl­in­tons ret sik­re fø­ring nem­lig ind, så må­ske en­der det med ju­bel i ’Trump Town’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.