Po­li­ti­chef mista­enkt for med­vir­ken til drab

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Me­xi­co har an­holdt en tid­li­ge­re po­li­ti­chef i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen af en to år gam­mel sag, hvor 43 stu­de­ren­de blev bort­ført og med al sand­syn­lig­hed dra­ebt. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Det fandt sted i by­en Igu­a­la. Fe­lipe Fl­o­res var by­ens po­li­ti­chef, da de stu­de­ren­de for­svandt nat­ten til 26. sep­tem­ber 2014.

Fl­o­res, der har le­vet un­der jor­den i to år, blev ar­re­ste­ret, da han be­søg­te sin ko­ne i Igu­a­la, op­ly­ser kom­mis­sa­e­ren for na­tio­nal sik­ker­hed i Me­xi­co, Re­na­to Sa­les, på et pres­se­mø­de.

Iføl­ge myn­dig­he­der­nes op­lys­nin­ger blev de 43 ble­vet bort­ført af kor­rupt po­li­ti i Igu­a­la. Der­ef­ter blev de over­le­ve­ret til et narko­kar­tel, der hav­de for­veks­let dem med en ri­va­li­se­ren­de ban­de. Ef­ter­føl­gen­de blev de stu­de­ren­de iføl­ge myn­dig­he­der­ne dra­ebt, li­ge­ne blev bra­endt og re­ster­ne blev smidt i en na­er­lig­gen­de flod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.