Så­dan tjek­ker du din pen­sion

BT - - NYHEDER -

GUIDE Der er man­ge tal i din pen­sions­ord­ning, og det kan ta­ge tid at få det ful­de over­blik. Log på Pen­sions­in­fo.dk med dit NemID. Her har du mu­lig­hed for selv at fo­re­ta­ge be­reg­nin­ger af di­ne pen­sions­for­hold. Find ud af, hvad du har at le­ve for om året, når du går på pen­sion – og sam­men­lign det med, hvad du har at le­ve for om året i dag. Tjek, hvem der får de pen­ge, du har spa­ret sam­men til pen­sion og fra din livs­for­sik­ring, hvis du dør, in­den du går på pen­sion. Er du i tvivl om det, du ser, så ring og få det for­kla­ret af dit pen­sions­sel­skab, og ju­stér der­ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.