Jysk hval skal hed­de ’Mo­jn’

BT - - NYHEDER -

En for­hi­sto­risk og for la­engst ud­død na­ebhval skal hed­de Da­go­no­dumMo­jnum som et nik til det søn­derjy­ske hil­se­ord ’mo­jn’. »Nor­malt når man fin­der nav­ne, går man ik­ke ef­ter geo­gra­fi­en, men jeg vil­le me­get ger­ne fin­de et navn, der hav­de for­bin­del­se til Søn­derjyl­land,« forta­el­ler den fran­ske pa­la­eon­to­log Benja­min Ra­mas­sa­my, der som den før­ste har be­skre­vet ar­ten vi­den­ska­be­ligt på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Re­ster­ne af hva­len blev fun­det i Gram Ler­grav i Søn­derjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.