VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Hvis du ta­ger på to ugers van­dre­tur i tynd bjerg­luft, så bli­ver di­ne rø­de blod­le­ge­mer bed­re til at hol­de fast i ilt­mo­le­ky­ler i fle­re må­ne­der ef­ter, forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Når mus gør kur til hin­an­den, syn­ger de ka­er­lig­heds­san­ge med ul­tra­lyd, der har en så høj fre­kvens, at men­ne­sker ik­ke kan hø­re det. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.