Land­liv be­skyt­ter mod ast­ma

BT - - NYHEDER -

Børn, der bor de før­ste fem år af de­res liv på en gård, hal­ve­rer de­res ri­si­ko for at få hø­fe­ber, al­ler­gi og ast­ma, sam­men­lig­net med børn, der bor i by­en. Det fast­slår et stu­die med tal fra over 10.000 men­ne­sker i Eu­ro­pa og Au­stra­li­en.»En plau­si­bel for­kla­ring er, at bon­de­gårds­børns im­mun­for­svar bli­ver styr­ket af at mø­de en mas­se for­skel­li­ge bak­te­ri­er og al­ler­ge­ner, mens de er helt små – må­ske al­le­re­de i foster­sta­di­et,« si­ger pro­fes­sor Vi­vi Schlüns­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.