Far els

BT - - KULTUR -

Ful­de navn: Mi­cha­el Ste­ven Bublé Født: I Bur­na­by (na­er Van­co­u­ver, Ca­na­da) 9. sep­tem­ber 1975 Fa­mi­lie: Ko­ne og to søn­ner Sø­sken­de: To sø­stre Fora­el­dre: Far var fi­sker (nu pen­sio­nist), mor er bør­ne­bogs­for­fat­ter. Som­mer­fe­ri­ejob (fra 14 til 22 år): Drøm­te og­så om at bli­ve: De­but: Stør­ste hit: Ak­tu­el: BT I VAN­CO­U­VER Dét ene­ste, der for al­vor er sva­ert i Mi­cha­el Bublés liv, er, når han skal for­kla­re sin tre­åri­ge søn No­ah, at far skal på ar­bej­de. Og den al­bum-ak­tu­el­le 41-åri­ge ca­na­di-

sam­men med far ’Ba­ba­lu’, 2001 ’Christ­mas’ 2013 Nyt al­bum ’No­bo­dy But Me’ På fi­sker­bå­den Pro­fes­sio­nel is­ho­ck­ey­spil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.