Chief 1 LARS PE­DER­SEN

BT - - SØNDAG -

Hvil­ket af di­ne hits er du mest stolt af? Har du et for­bil­le­de in­den­for den mu­si­kal­ske ver­den? Hvad er din spids­kom­pen­ce? Hvad er du dår­lig til? Har du ta­enkt dig en dag at hvi­le på laur­ba­er­re­ne? Dan­ser du sta­dig bre­ak­dan­ce? 46 – Van­lø­se – de­bu­te­rer snart som so­lo­ar­tist

Se hans fo­to­al­bum på si­de 14-15

En­gel fra 1988 (Ro­ck­ers By Choi­ce) , og de to ny­e­re num­re War­ri­or Wor­ri­er (Out­lan­dish) & Skyl­der dig ikk´ no­get (L.I.G.A.) Bri­an Wil­son fra Beach Boys & den ame­ri­kan­ske Dr. Dre. Mo­ti­ve­re, ska­be ener­gi, fin­de ta­len­ter og va­e­re frem­sy­net. Til at va­e­re i nu­et og ta­ge imod ros. Nej, for­di mu­sik er mit dna og blod, jeg vil­le mi­ste liv­se­ner­gi­en, hvis jeg stop­pe­de. Det gør jeg ik­ke, for selv­om min hjer­ne er 18, er min krop 127.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.