Ver­dens­mesters hil­sen fik dansk le­gen­de i tå­rer

BT - - SPORTEN -

SPEEDWAY Få mi­nut­ter ef­ter Greg Han­co­ck sik­re­de sig ver­dens­mester­ska­bet i speedway, be­nyt­te­de ame­ri­ka­ne­ren sit før­ste in­ter­view ef­ter gul­det til at sen­de en hil­sen til den tid­li­ge­re dan­ske ver­dens­me­ster Erik Gun­der­sen. »Erik Gun­der­sen, vi la­ve­de en af­ta­le for et par uger si­den. Jeg vil se dig gå,« sag­de Han­co­ck. Den hil­sen fik tå­rer­ne til at tril­le ned ad kin­den i Tja­e­re­borg hos Erik Gun­der­sen, der har haft et na­ert for­hold til den ny­kå­re­de ver­dens­me­ster i 28 år. »Det er så fedt, fedt, fedt. Der kør­te li­ge nog­le tå­rer ned ad kin­der­ne for lidt si­den,« si­ger Erik Gun­der­sen om Han­co­cks hil­sen og for­kla­rer om de­res af­ta­le: »For fi­re må­ne­der si­den bra­ek­ke­de jeg mit lår­ben i mit go­de ben. Jeg blev ud­skre­vet i går, og jeg har la­vet en af­ta­le med Greg om, at når nu han vandt VM, så kom­mer jeg op at gå igen. Jeg sid­der i kø­re­stol i øje­blik­ket, og det er en hård kamp at kom­me op at gå igen. Jeg rej­ste mig op fra kø­re­sto­len, da han vandt, og vi har li­ge skå­let i champag­ne her en lør­dag for­mid­dag, så vi er helt op­pe at kø­re her­hjem­me i stu­en,« si­ger Erik Gun­der­sen. Kend­te Han­co­ck fra barns­ben Han har haft den ny­kå­re­de ver­dens­me­ster bo­en­de, den­gang Han­co­ck var te­e­na­ger.

»Til­ba­ge i 1988 flyt­te­de Greg Han­co­ck til Eng­land fra USA, og han kom til at bo hos min ko­ne Hel­le og mig i halvan­det år der­ov­re. Så kom jeg galt af sted med mit uheld i ’89, da jeg bra­ek­ke­de nak­ken, og den­gang blev vi der­ov­re og hjalp Greg, indtil vi flyt­te­de til Dan­mark i 1991. Så vi har haft en ta­et re­la­tion med ham i man­ge år,« forta­el­ler Erik Gun­der­sen, der vandt VM 17 gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.