DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Da Dal­las Cow­boys’ stjer­nequar­ter­ba­ck To­ny Ro­mo i op­tak­ten til NFL-sa­e­so­nen blev ramt af en rygska­de, var der frygt for, at end­nu en sa­e­son skul­le gå tabt i Te­xas.

Rook­ie quar­ter­ba­ck Dak Prescott har dog vist sig som en for­mi­da­bel er­stat­ning. Ik­ke nok med, at han har ført Cow­boys til fem sej­re, han har og­så kun ka­stet én in­ter­cep­tion i si­ne seks kam­pe.

Pra­e­sta­tio­nen af­tvin­ger så me­get respekt, at book­ma­ke­ren Nor­di­cBet blot gi­ver 1,70 på, at Dak Prescott star­ter flest kam­pe i grund­spil­let, mens der er 2,05 på, at det bli­ver To­ny Ro­mo.

»Prescott sam­men­lig­nes al­le­re­de med en ung Tom Bra­dy. Han har ført Cow­boys til sejr i fem ud af seks kam­pe. Det vil va­e­re et fryg­te­ligt sig­nal at sen­de, hvis man gi­ver start­plad­sen til Ro­mo«, si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.