1,78

BT - - SPORTEN -

Ser man på de to holds sta­ti­stik i den­ne sa­e­son, gi­ver det­te spil ik­ke så me­get me­ning, men vur­de­ret ud fra hvor­dan kam­pen for­ment­lig kom­mer til at gå, er sa­gen en an­den. José Mourin­ho hav­de stort held med at luk­ke Li­ver­pools el­lers fryg­te­de of­fen­siv helt ned i en me­get chan­ce­fat­tig kamp, og mod et Chel­sea-hold, som han ken­der bed­re end no­gen, bør op­skrif­ten bli­ve den sam­me. An­to­nio Con­te ved og­så godt, at den­ne er en kamp, han helst hel­ler ik­ke skal ta­be, og der­for kun­ne det godt lug­te af en tak­tisk låst kamp med mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.