1,85

BT - - SPORTEN -

Den tid­li­ge­re AB-tra­e­ner Hen­rik Le­hm ga­e­ster Gladsaxe, og det bli­ver na­ep­pe no­get mål­or­gie. Få hold er så vel­or­ga­ni­se­re­de som HB Kø­ge, mens det kni­ber no­get me­re med målscor­in­gen i den an­den en­de og så­le­des er ni af 13 kam­pe gå­et endt med mak­si­malt to mål, mens man ude­ba­ne blot én gang er gå­et over na­evn­te må­l­linje. AB har va­e­ret in­vol­ve­ret i nog­le fle­re mål, men har og­så lidt un­der ska­der og ka­ran­ta­e­ner, spe­ci­elt de­fen­sivt. Nu be­gyn­der man at va­e­re ta­et på sta­er­ke­ste op­stil­ling, hvil­ket bør sta­bi­li­se­re AB. Til od­dset prø­ves der­for »un­der 2,5 mål«.

Od­ds er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.