3,20

BT - - SPORTEN -

Opryk­ker­ne fra Cag­li­a­ri har va­e­ret en af sa­e­so­nens po­si­ti­ve over­ra­skel­ser. De spil­ler frisk til, og ik­ke mindst hjem­me har det gi­vet go­de re­sul­ta­ter, idet man i fi­re for­søg blot har sat po­int til hjem­me mod Ro­ma. De kom­mer til­med med mas­ser af selv­til­lid ef­ter sej­ren over In­ter på ude­ba­ne, og der­for er det sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. Fi­o­ren­ti­na har ik­ke im­po­ne­ret i den­ne sa­e­son, hvor man er uden sejr i fi­re kam­pe, og skul­le og­så tors­dag bru­ge kra­ef­ter på Eu­ro­pa Le­ague, hvor man var et smut i Tjek­ki­et. Fin va­er­di i 1-tal­let.

Od­ds er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.