TIPS13

BT - - SPORTEN -

4 5 6

SPILSTOP SØN­DAG 14.25 Chel­sea - Man­che­ster U Man­che­ster C - Sout­hamp­ton OB - FC Kø­ben­havn Brønd­by - AGF Re­al Madrid - At­hle­tic Bil­bao Se­vil­la - At­le­ti­co Madrid

0-123 01-01 123-12 SE OD­DS PÅ dan­ske­spil.dk Men den før­ste kamp på må­l­j­ag­ten er spa­en­din­gen kon­cen­tre­ret om sej­re­ns stør­rel­se. Her bør FC Kø­ben­havn vin­de klart. Dog bør spa­en­din­gen va­e­re be­va­ret i Lon­don, hvor Jo­se Mourin­ho skal op imod sin gam­le klub, men for­vent dog få mål. Brønd­by ser ik­ke så skar­pe ud for ti­den og det kan AGF ud­nyt­te i af­ten.

1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.