Rød-hvidt slot­spil er ren dansk dy­na­mit

BT - - ANNONCE -

I den­ne uge ser vi på det spil, Ma­ria Ca­si­nos vel­komst­til­bud sik­rer må­ned­li­ge spins til: ’Da­nish Flip’. Og her kan du godt be­gyn­de at fin­de klap­hat­ten frem og smø­rer stem­mebån­det til ’Vi sej­ler op ad åen’, for der går ren dansk stem­ning i den.

Spil­let er ud­for­met som et klas­sisk slot­spil, og sym­bo­ler­ne er blandt an­det Dan­ne­brog, vikin­ge­hjel­me og jord­ba­er med flø­de – alt, hvad man for­bin­der med no­get ty­pisk dansk.

Det er den po­pu­la­e­re spil­ud­vik­ler Play’n Go, der har stå­et for at gø­re bå­de spil­lets ae­stesti­ske og lyd­ma­es­si­ge si­de la­ek­ker, hvil­ket har re­sul­te­ret i et spil, der bå­de er la­ek­kert og spa­en­den­de.

’Da­nish Flip’ er en del af Ma­ria Ca­si­nos vel­komt­til­bud, hvil­ket vil si­ge, at nye spil­le­re hver må­ned får en­ten 20, 50 el­ler 100 free spins til spil­let, der kan spil­les eks­klu­sivt på Ma­ria Ca­si­no.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.