Ka­ri­na Ads­bøl, so­ci­al­ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NYHEDER -

Det vir­ker, som om hun ik­ke ved, hvad hun skal me­ne. Vil hun ha­ve et for­bud el­ler ej? Ga­el­der det kun ma­end el­ler og­så kvin­der, der kø­ber sex? Vi me­ner, at prosti­tu­tion er i or­den, hvis beg­ge par­ter er ind­for­stå­et med det. Men vi skal slå ned på men­ne­ske­han­del og hja­el­pe kvin­der, der vil ud af prosti­tu­tion. Vi har sat pen­ge af til at af­prø­ve en exit-plan for prosti­tu­e­re­de. Og vi gla­e­der os til snart at hø­re so­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann (V) re­de­gø­re for, hvor­dan det er gå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.