Jakob El­le­man­nJen­sen, po­li­tisk ord­fø­rer, Ven­stre

BT - - NYHEDER -

Man kan godt ha­ve nog­le me­nin­ger om moral og etik. Hvis man er lov­gi­ver, skal man jo lov­gi­ve og ik­ke ba­re si­ge sin me­ning. Jeg tror kun, der er ta­le om nog­le strøtan­ker, som ik­ke er ta­enkt igen­nem af Mette Fre­de­rik­sen, og der­for ta­ger jeg det ik­ke me­re al­vor­ligt. El­lers hav­de hun vel frem­sat lov­for­slag om det i de fi­re år, hun sad i re­ge­ring. Vi tror, det vil med­fø­re fle­re pro­ble­mer, hvis man kri­mi­na­li­se­rer se­x­køb. Og det vil bli­ve sva­e­re­re for dem, der ger­ne vil ud af det, at kom­me det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.