Blev for­lo­vet un

BT - - NYHEDER -

KAERLIGHED Det er al­min­de­ligt kendt, at dron­ning Mar­gret­he og prins Henrik mød­te hin­an­den un­der et pri­vat mid­dags­sel­skab i Lon­don i 1965. Men i den nye bog ’De dy­be­ste rød­der - Dron­ning Mar­gret­he forta­el­ler om Dan­mark og dan­sker­ne’, af­slø­rer Dron­nin­gen, hvor­dan hun og Henrik blev hem­me­ligt for­lo­vet. Det var ik­ke kaerlighed ved før­ste blik, da den un­ge, ge­ner­te, dan­ske tron­føl­ger mød­te den hø­je, flot­te, mør­ke fran­ske Hen­ri Ma­rie Je­an An­drè gre­ve de La­bor­de de Mon­pezat. Ka­er­lig­he­den slog først ned se­ne­re.

»Først da vi mød­tes me­get pri­vat til et an­det sel­skab, blev vi klar over, at vi var me­get, me­get fo­rel­ske­de i hin­an­den,« forta­el­ler Dron­nin­gen i bo­gen. Sel­skab på god­set Ef­ter sel­ska­bet blev der ar­ran­ge­ret et pri­vat sel­skab i Dan­mark, hvor Henrik var ind­budt. Sel­ska­bet blev holdt på Ro­sen­feldt Gods, hvor Dron­nin­gens da­va­e­ren­de hof­da­me og na­e­re ve­nin­de Wa­va Arm­feldt kom fra. Og sel­ska­bet blev holdt for, at Mar-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.