49.000 ri­si­ke­rer at mis­se po­sten

BT - - NYHEDER -

For de fle­ste er brev­post fra det of­fent­li­ge en sa­ga blot. Det he­le er i ste­det er­stat­tet af bre­ve med di­gi­tal post, si­den det i 2014 blev ob­liga­to­risk at bru­ge den så­kald­te e-boks.

Men for de man­ge, der ved over­gan­gen til di­gi­tal post 1. novem­ber for to år si­den fik til­delt en mid­ler­ti­dig to­årig fri­ta­gel­se, er det igen ble­vet tid til at sø­ge om ik­ke at skul­le bru­ge den di­gi­ta­le po­st­kas­se.

Man­ge af dem ri­si­ke­rer nu at gå glip af po­sten, for­di den ef­ter 1. novem­ber en­der på com­pu­te­ren. Af de om­kring 130.000, der har en mid­ler­ti­dig fri­ta­gel­se, er der nem­lig 38 pro­cent, der end­nu ik­ke har re­a­ge­ret på, at fri­ta­gel­sen ud­lø­ber. Det sva­rer til lidt fle­re end 49.000 dan­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.