Svensk mi­ni­ster vil for­by­de ben­zin­bi­ler

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske kli­ma­mi­ni­ster, Mil­jö­par­tiets Isa­bel­la Lövin, åb­ner nu for de­bat­ten om at ind­fø­re et de­ci­de­ret for­bud mod ben­zin­bi­ler fra 2030.

For­bud­det skal im­ple­men­te­res på EU-ni­veau, skri­ver den sven­ske avis Af­ton­bla­det.

»Det er en klar mu­lig­hed, at det kan ud­vik­le sig så­dan. Som kli­ma­mi­ni­ster ser jeg in­gen an­den ud­vej, end at vi må ud­fa­se bra­end­stof­bi­ler,« si­ger Isa­bel­la Lövin til avi­sen.

Tys­klands For­bunds­råd blev for ny­lig eni­ge om en re­so­lu­tion, der har til for­mål at for­by­de sal­get af nye bra­end­stof­bi­ler ef­ter 2030.

Iføl­ge avi­sen har og­så Nor­ge og Hol­land de­bat­te­ret sam­me til­tag på po­li­tisk ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.