Oba­mas pla­ner: Alt

BT - - NYHEDER -

USA-VALG Først skal han ef­ter eget ud­sagn sove i to, må­ske tre uger. Men el­lers har Ba­ra­ck Oba­ma og hans lil­le fa­mi­lie an­gi­ve­ligt in­gen fa­ste post-pra­esi­dent-pla­ner. Pra­esi­den­ten og hans før­ste­da­me, Mi­chel­le Oba­ma, har iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes al­le­re­de le­jet en brun­me­le­ret luksus­bo­lig på Penn­sylva­nia 1600, der skal er­stat­te Det Hvi­de Hus.

De har be­slut­tet sig for at bli­ve i den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad Was­hin­g­ton D.C., hvor fa­mi­li­ens ae­ld­ste dat­ter Ma­lia nu stu­de­rer. Men el­lers er pla­ner­ne lø­se.

Lan­dets nye pra­esi­dent, hvad en­ten det bli­ver Hil­lary Cl­in­ton el­ler Do­nald Trump, flyt­ter ind i Det Hvi­de Hus 20. ja­nu­ar. På det tids­punkt er Ba­ra­ck Oba­mas sid­ste flyt­te­kas­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.